Kumpulan Kata Mutiara Bijak Bahasa Sunda

Seperti kata bijak pada umumnya kata kata mutiara bijak bahasa sunda ini penuh dengan nasehat pepatah yang bisa dijadikan pegangan kita untuk bekal di kehidupan ini,kata namun kata bijak bahasa sunda ini berisi pepatah yang keluar dari para orang tua yang biasanya merupakan nasehat untuk anak anaknya guna menjadi orang yang bisa menjalani kehidupan.

Memang Indonesia sangat beragam suku bangsa bahasa dan kebudayaan,namun perbedaan itu janganlah kigta jadikan alasan untuk saling menonjolkan diri yang harus kita lakukan adalah menjaga perbedaan itu agar terciptanya damai.

http://butak-betuk.blogspot.co.id/

Nah pada kesempatan kali ini kami akan coba berikan artikel tentang Kata Mutiara Bijak Bahasa Sunda yang mrupakan nasehat,pepatah dari orang tua untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari haria agar kehidupan berjalan wajar,berikut mari kita simak dibawah ini:

“Tong ereun neangan elmu salagi roh napel dina diri, Sabab hirupna jalma aya dina akalna.”

"Lamun eweuh jalma nu ngahargaan kana diri anjeun, maka hargaan diri anjeun ku diri anjeun ku jalan nembongkeun akhlak anu mulya tur manfaat pikeun salarea"

“Hiji jalma can bisa di sebut jalma lamunmah akal sehat masih di kendalikeun keneh ku nafsu. Kendalikeun nafsu ku akal sehat anjeun sabab akal sehat anu aya dina diri manusia mangrupakeun ciri nu matak ngabedakeun antara manusia jeung sato''

"Jadikeun kahirupan di alam dunia kaya-kaya keur ngumbara atawa ngaliwat dina hiji jalan.”

"Tong leumpang dina hayang, tong cicing dina embung, Tapi kudu leumpang dina kudu jeung kudu ereun dina ulah."

“Ulah nyalahkeun batur kana perkara nu tumiba kadiri, sabab sagala anu tumiba kadiri gara-gara diri".

"Rasa diri hayang di pikarunya ku batur, mangrupakeun salah sahiji polah nu matak ngahinakeun kana diri."

“Hirup ngan ukur heheuy jeung dedeuh, syukuri hirup nalika heheuy atanapi bunga ngarah kabungah anteng ngancik dina hate. Jeung deuih tarimakeun hirup nalika dedeuh atawa susah bari di barengan ku kasabaran ngarah pinuh ku hikmah anu bisa di jadikeun pelajaran

“Kecap manusia ngabogaan harti “Mana nu sia” jeroning makna nu langkung jerona nyatana jalma mah ngan saukur katitipan lain miboga.”

“Di ajar sabar teh hese da lamun sabar babari mah moal beut aya manusa anu cicing dina kasangsaraan.”

“Ayana kasusah dina hiji urusan kupedah ayana kagampilan. Ulah di tempo kasusahna tapi tempo mah jalan kaluarna ngarah temu jeung bagjana."

"Sakapeung hirup teh hayang siga kitu siga kieu kabita ku perkara nu aya di diri batur, padahal hirup nu sabenernamah hirup nu ayeuna ekeur di jalanan jeung kahirupan nu bakal di sanghareupan."

"Sakapeungmah ari cileuh anu aya dina mata sorangan teu katempo, sedengkeun cileuh anu aya dina panon batur kuat ka di kekeak nepikeun ka batur anu di kekeak ngarasa kaeraan."

"Lamun urang geus loba harta atwa geus cicing diluhur geus bru dijuru bro dipanto ngalayah diteungah imah
urang kudu kawas tangkal pare ".

"hirupteh lir ibarat leumpang nayak mun geus neupi kana puncak bakal mangih pamandangan nu endah"

"urang kudu bisa nyumput dinu caang ameh teu katemong kubatur
hirup kudu bisa leumpang bari cicing ngalengkah bari teu lumampah "

Demikian Kata Bijak Bahasa Sunda yang penuh makna untuk kehidupan yang dapat kami berikan untuk anda